آموزش کامل پای دوچرخه در شنا همراه با فیلم

بسیاری از افراد نو آموز که مراحل اولیه ی شنا را یاد می گیرند ، از اینکه به صورت عمودی در آب قرار بگیرند و پاهای آنها به کف استخر نرسد هراسانند . مهارت پای دوچرخه بدین منظور به کار می رود تا نو آموزان بتوانند بر روی قسمت عمیق استخر قرار گیرند و به راحتی حرکت پای دوچرخه را انجام دهند .در این مطلب به آموزش کامل پای دوچرخه در شنا به همراه فیلم پرداخته خواهد شد

گام اول :

برای فراگیری حرکت پای دوچرخه بهتر است ابتدا تمرینات بر روی خشکی انجام پذیرد . بدین صورت که به حالت نشسته بر روی دوچرخه قرار بگیرید . کمی زانو ها را خم و بدنتان را به سمت جلو متمایل کنید . در این هنگام پاها را تک تک از زمین بلند و زانو را به سمت سینه بیاورید و سپس با فشار کف پا ، به سمت زمین برگردانید . به خاطر داشته باشید که پاها به طور متناوب این حرکت را اجرا کنند و مسیر حرکت پاها به شکل ۸ باشد بدین صورت که بعد از بلند کردن پا از زمین و هنگام بازگشت ، کمی پا را به طرف بیرون حرکت دهید تا فاصله ی پاها کمی بیشتر از عرض شانه باشد .

گام دوم :

پس از تمرین حرکات پا ، به تمرین و تکرار تکنیک ساده ی دست در پای دوچرخه بپردازید . بدین صورت که دستها را در همان حالت قبلی ( نشسته بر روی دوچرخه ) در مقابل سینه و شکم به آرامی به همدیگر نزدیک کنید و سپس با چرخش مچ از همدیگر دور کنید ، مثل اینکه آب را با کف دستها در مقابل بدن جمع و سپس به طرفین پخش می کنید . دقت کنید حرکت دستها از محدوده ی سینه شما بیشتر نشود .

گام سوم :

تمرین گام اول را آغاز و سپس به آرامی حرکات دستها را به آن اضافه کنید تا بدین طریق حرکت دست و پای همزمان دوچرخه را در خشکی تمرین و تکرار نمایید .

گام چهارم :

تمرین گام اول را با قرار گرفتن در قسمت کم عمق به نحوی که ارتفاع آب تا زیر چانه شما باشد ، تکرار کنید . در این گام سعی کنید هنگام تمرین حرکات پا ، بدنتان ضمن حفظ حالت نشستن بر روی دوچرخه ، به صورت غوطه ور در سطح آب بماند . البته انجام پای دوچرخه فقط کمک خواهد کرد تا سر شما در بالای آب باقی بماند .

گام پنجم :

پس از تمرین و تکرار حرکات پا در دوچرخه که در گام چهارم اجرا شد ، این بار حرکات دست را نیز همراه با پا به طور متناوب به اجرا در آورید تا مهارت پای دوچرخه شما کامل گردد .

گام ششم :

برای کسب مهارت بیشتر در اجرای پای دوچرخه ، تمرین دیگری را به اجرا در آورید . بدین صورت که ابتدا تکنیک غوطه وری لاک پشتی را اجرا کنید و پس از غوطه وری در آب ، دست هایتان را رها کنید تا پاها آزاد شوند . سپس شروع به انجام حرکات پای دوچرخه کنید درحالی که بالا تنه شما عمود نباشد و در سطح آب غوطه ور باقی مانده باشد .

پس از اینکه کمی در زدن پای دوچرخه در این حالت مهارت پیدا کردید ، با اجرای حرکت دست در دوچرخه که مقابل سینه شما انجام می گیرد ، به آرامی سرتان را از آب بلند کنید و ضمن غوطه وری درسطح آب ، به اجرای حرکت کامل پای دوچرخه اقدام کنید .

به خاطر داشته باشید که مهارت پای دوچرخه به مرور زمان و با انجام تمرینات مداوم و تکرار به میزان کافی به طور مطلوب به مرحله ی اجرا در خواهد آمد و شما خواهید توانست با آرامش کامل و به کارگیری نیروی بسیار کمی در سطح آب باقی بمانید .

یادگیری پای دوچرخه در شنا بسیار مهم است . و یکی از مواد امتحانی در نجات غریق است ، که ناجیان باید به مدت یک دقیقه ( شاید مدت آن بیشتر شده باشد ) که بدون دست فقط باید با پا زدن خود را بر روی آب نگه دارند . و موارد بسیار زیادیم پیش می آید که که شناگر باید در قسمت عمیق بدون پیشروی و به حالت ایستاده برای مدتی توقف کند .

در این موقع است که باید با حرکت پای دوچرخه خود را روی آب نگه دارد . ولی در واقع حرکتهای مختلف پا که در جهات گوناگونی صورت می گیرد با حرکت دستها در زیر آب ، بدن را در سطح آب طوری نگه می دارد که سر از آب بیرون می ماند . برای رفع خستگی و یا بازیهای در آب و یا بازیهای در آب و یا نجات افراد دیگر از پای دوچرخه استفاده می نمایند .

برای انجام این کار لازم است ریه ها را پر از هوا کنید و بالا تنه را کمی رو به جلو خم کنید طوری که با این خم شدن به جلو پاها از ران به عقب نرود و زاویه ای بین پاها و بالا تنه در ناحیه ی لگن و ران ایجاد شود ، به عبارت دیگر پاها درست در زیر سینه قرار داشته باشد .

سینه و ششهای پر از هوا را روی آب بگذارید و انگشتها را ببندید و با کف دستها برای حفظ تعادل بدن آب را به طرفین حرکت دهید و در همان حال پاها را از یکدیگر به طرفین باز نموده ، مانند رکاب زدن دوچرخه پاها را حرکت دهید . نکته مهم این است که پاها از ران به طرفین باز شود و در همان حالت به آب ضربه بزند . هوای درون ریه ها را با مقدار کمی هواگیری و تخلیه در ششها حفظ کنید . مربی ،برای آموزش پای دوچرخه شما را به قسمت عمیق برده که آب تا زیر چانه شما باشد و در حالی که مراقب شماست زیربغل شما را گرفته ، کمی بالا می کشد .

شما شروع به زدن پای دوچرخه می کنید و علاوه بر مراقبت هرگاه بخواهید به زیر آب بروید شما را به سطح آب می رساند و پس از مدتی تمرین از کمک او کاسته و بر حرکت دست و پای شما افزوده و احساس خواهید کرد که سر و صورت شما در خارج از آب باقی می ماند . البته به محض قطع حرکتهای دست و بخصوص پا ، بدن به زیر آب فرو می رود . و پای دوچرخه کمک می کند به مربی و ناجی که کسی که دارد غرق می شود را نجات دهد ، پای دوچرخه را می زند و با گرفتن زیر چانه با دستها آن را به کنار می برد و بعد از آب خارج می کنند

منبع : وبلاگ ابوالفضل علیزاده

 

لوازم استخر

دیدگاه‌ها ۰

*
*