بتن ریزی استخر

بتن ریزی استخر

بتن ریزی استخر، به روش قالبگیری، ابتدا کف استخر را سیمان کرده و یک سطح هموار برای اجرای آرماتور ایجاد می کنیم. سپس بسته به ابعاد استاندارد استخر آرماتور ها را به صورت شبکه در کف (شبکه مش) و بدنه اجرا می کنیم. البته برای استخرهایی با عمق های مختلف، لازم است محاسبه شود که زاویه شیب از یک انتها تا انتهای دیگر سازگار است که شیب شبکه مش را تنظیم شود. سپس کف را بعد از اتمام آرماتور بندی به ضخامت حداقل ۱۵ سانتی متر بتن با عیار ۳۵۰ ریخته و آن را ویبره می کنیم تا بتن بصورت یکنواخت متراکم شود و در تمام کف بنشیند و سطحی صاف پیدا کند.

بتن ریزی استخر 3

برای ساخت دیواره استخر بعد از خشک شدن بتن کف قالب بندی را برای دور تا دور استخر اجرا نموده به صورتی که آرماتور های که در کف اجرا شده و خم خورده اند در وسط قالب قرار گیرد سپس بتن ریزی را اجرا کرده و ویبره را هم در داخل قالب ها اجرا می کنیم که سطحی صاف را داشته باشیم.

بتن ریزی استخر 1

بتن ریزی استخر، یکی از مهمترین بخش های ساخت استخر، می باشد و تاثیر مستقیم در آب بندی استخر دارد بهتر است بتن استخر را بصورت آماده تهیه کرده و عیار بتن را حداقل ۳۵۰ کیلوگرم سیمان بر متر مکعب تهیه نموده و تا جایی که ممکن است از بتن با روانی و آب کمتر و ویبراتور برای تراکم بتن استفاده نمائید استفاده از واتر استاپ، در بتن ریزی دو تیکه بسیار ضروریست.

بتن پاشی در استخر، شات کریت

بتن پاشی در استخر، شات کریت، در این روش بتن آماده توسط دستگاه بتن پاش به شبکه مش کف و شبکه آرماتورهای دیواره که از قبل توسط مهندسین با دقت محاسبات انجام شده و توسط آرماتوربند نصب و تکمیل شده اند، کاملا پاشیده می شود و سپس این سطوح کاملا هموار می شود. باید توجه داشت که این مرحله پاشیدن توسط افراد مجرب و ماهر انجام شود تا در آینده از آسیبهای احتمالی به استخر جلوگیری شود. بتن پاشی به دو روش بتن پاشی خشک و بتن پاشی مرطوب انجام می شود.

مزایا و معایب بتن پاشی در استخر

در این روش دیگر نیاز به قالب بندی بدنه استخر نیست و از این لحاظ در هزینه صرفه جویی خواهد شد زیرا قالب بندی از هزینه بالایی برخوردار است. اما از طرفی نیز این روش ضعف های خود را داشته و امکان نفوذ آب به زیر پوسته استخر وجود دارد.

 

دیدگاه‌ها ۰

*
*